Alkmaarse Oogheelkunde in Ontwikkelingslanden: Eye Care Foundation

Enkele oogartsen van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn al vele jaren oogheelkundig actief in ontwikkelingslanden als Cambodja, Nepal, Vietnam en Koerdistan.

 

Deze activiteiten vinden plaats via Nederlandse organisaties die uitsluitend met particuliere fondsen, kleinschalige, regionale projecten in de derde wereld opzetten en ondersteunen. Het uitgangspunt is dat het project de armste mensen van de bevolking ten goede komt en dat de (lokale) overheid dit goedkeurt en steunt.

Kennis en steun

De oogartsvrijwilliger bezoekt een project één of enkele malen per jaar om de plaatselijke gezondheidswerkers te helpen. Belangrijk is kennisoverdracht, logistieke steun en het voorzien in medicijnen en apparatuur. Soms wordt een oogkamp  georganiseerd om de enorme achterstand, vooral in staaroperaties, te helpen wegwerken.

Het voordeel van deze werkwijze is, dat de hulp en het geld altijd op de juiste plaats terecht komt. Er zijn geen grote bureaucratische organisaties bij betrokken, zodat donaties het hoogst mogelijke rendement hebben. Het belangrijkste is dat de lokale oogzorg door deze hulp wordt opgebouwd en later veelal zelfstandig kan blijven functioneren.

De afdeling Oogheelkunde van het Medisch Centrum Alkmaar steunt al jaren de actie ‘Een lens voor een medemens’. Voor € 35,00 kan een staarblinde weer zien en voor € 10,00 kan een kind in een ontwikkelingsland een bril krijgen. Uw donaties zijn van harte welkom op giro 52525 t.n.v. Eye Care Foundation, Amsterdam.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deze vorm van ontwikkelingssamenwerking, dan kunt u altijd contact op nemen met de Eye Care Foundation.

Bekijk voor meer informatie over Alkmaarse oogheelkunde in ontwikkelingslanden de website van de stichting Eye Care Foundation.