Optometrie

Bij optometrie wordt uw oog onderzocht op afwijkingen en oogziekten. Ook oogmetingen en controles voor diabeten en glaucoompatiënten vallen hier onder.

 

Nauwe samenwerking
De optometrist werkt nauw samen met een oogarts. Worden er afwijkingen gevonden, dan wordt er direct overlegd met de oogarts. De optometrist voert de onderzoeken, metingen en controles uit, maar de oogarts stelt altijd een behandeling in en verantwoordelijk voor het resultaat.

 

Zorg optimaliseren
Door de samenwerking met de optometrist en oogarts kunnen we u meer aandacht en zorg bieden en zijn de wachtlijsten korter. Diverse onderzoeken kunnen namelijk gelijktijdig plaatsvinden. Ook voert de optometrist een deel van het onderzoek uit en zorgt hij voor begeleiding. Hierdoor kan de oogarts meer tijd besteden aan de ernstigere oogafwijkingen.

Omdat er zoveel verschillende afwijkingen onder Optometrie vallen, hebben wij verschillende spreekuren:

CAVA: regelmatige gezichtsscherpte metingen om de vooruitgang te volgen bij o.a. natte Macula Degeneratie (MD) na de behandeling met Avastin en Lucentis.

Diabetes: het onderzoeken van diabetespatiënten op afwijkingen ten gevolge van suikerziekte. Voor dit onderzoek krijgt u enkele druppels in uw ogen, waardoor uw pupillen verwijden. Zo kunnen we uw netvlies goed onderzoeken. (Autorijden is daarna enkele uren niet aan te bevelen.)

Glaucoom: het controleren of u glaucoom (hoge oogdruk met gezichtsveldschade) heeft. Dit doen we nadat de aandoening door de oogarts is vastgesteld en wordt behandeld of wanneer deze ziekte in uw familie voorkomt. Uw gezichtsscherpte, oogdruk en netvlies worden gecontroleerd. Wij letten vooral op de oogzenuw. Ook kan een gezichtsveldonderzoek uitgevoerd worden.

Gezichtsveldonderzoek: het meten van het gezichtsveld per oog. Hiervoor kijkt u in een grote halve witte bol. Terwijl u zich concentreert op een lichtpunt in het midden, worden daar omheen kleine lichtjes getoond in verschillende lichtintensiteiten. Door aan te geven of u deze kunt zien, krijgen wij een beeld van de grootte en gevoeligheid van uw gezichtsveld.

Lensmeting (biometrie): voordat een staaroperatie plaatsvindt, worden de aslengte en kromming van de ogen gemeten. Deze meting is nodig om de sterkte van het implantlensje te bepalen.

Parallel spreekuur: hierbij wordt, met name bij nieuwe klachten, een optometrisch onderzoek verricht. In nauwe samenwerking met de oogarts kan meestal direct de diagnose en behandeling worden besproken.

‘Premium lens’ keuze: monofocaal, multifocaal, accommoderend, gemengd of zelfs een combinatie met Excimer laserbehandeling. De keuze aan implantlenzen bij een staaroperatie is tegenwoordig groot. Tijdens dit spreekuur bespreken wij de voor- en nadelen van de verschillende implantlenzen, zodat u samen met de optometrist en oogarts tot een persoonlijke keus kunt komen.

OCT: met een uiterst gevoelig apparaat wordt als het ware een doorsnede gemaakt van de verschillende delen van het oog. Met name bij Macula afwijkingen levert dit onderzoek haast microscopisch scherpe beelden op. Bij natte Macula Degeneratie controles wordt dit onderzoek standaard uitgevoerd.

Refractie: uw ogen worden opgemeten om een optimale brilsterkte vast te stellen. Dit doen wij bij speciale oogafwijkingen, na een oogoperatie of als vooronderzoek voor refractiechirurgie. In dit laatste geval wordt de meting in samenwerking met een oogarts verricht.

Langskomen op een spreekuur?
Maak een afspraak met de afdeling Optometrie van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Bij optometrie werken de volgende optometristen en Technisch Oogheelkundig Assistenten (TOA’s):
Anja E
Pauline Heus
Sandra Kroone
Winnie Pepping
Floor Pronker
Rob R
John Schilder
Susanne Wied
H.M. van Zaanen
Rensia de Zeeuw