Refractiechirurgie

Wilt u goed zien zonder bril of contactlenzen? Een ooglaserbehandeling of lensimplantatie maakt dit mogelijk. Correct Vision is hierin gespecialiseerd.

 

Ooglaseren of lensimplantatie
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw zicht blijvend te corrigeren. Met de lasermethode wordt een klein stukje van uw hoornvlies door een laser opgelicht, waarna een andere laser uw overige hoornvlies in de gewenste vorm brengt. Bij hoge graden van verziendheid of bijziendheid biedt lensimplantatie een oplossing. Hierbij kan een kunststoflens voor uw eigen ooglens geïmplanteerd worden of wordt uw lens vervangen door een kunstlensje.

De Correct Vision groep bestaat uit de 5 oogartsen: Eelco Busch, Marije Sminia, Roger Cals, Gyan Soerjoesing, Michelle de Mol en Yashna van Kinderen.  Zij worden ondersteund door een enthousiast team van gespecialiseerde optometristen.

Meer informatie over de medewerkers vindt u op de website van Correct Vision.

Refractieve lensvervanging:  het vervangen van de eigen ooglens door een kunstlensje achter de pupil. Dit kan een mono- of multifocale lens zijn. Deze methode wordt ook gebruikt bij hoge graden van bijziendheid, (ouderdoms-) verziendheid of staar.

‘Premium’ lenzen: deze lenzen worden na overleg ingezet na een lensextractie of na een staarbehandeling. De standaard implantlens is monofocaal, maar multifocale en accommoderende lenzen zijn tegen vergoeding ook mogelijk, zoals Acrysof (Restor en Acrysof Toric), Tecnis multifocal, Rezoom en de Lentis.

Op de website van Correct Vision vindt u alle informatie over de verschillende behandelingen, voorbereiding op de operatie, nazorg en de tarieven.

Heeft u een vraag aan Correct Vision? Stuurt u dan een e-mail naar info[@]correctvision.nl. Graag voorzien van het telefoonnummer waar wij u op kunnen bereiken en uw geboortedatum.