Spreekuren oogartsen Noordwest Ziekenhuisgroep

De spreekuren van de oogartsen staan hieronder weergegeven. Zie de pagina Afspraken en contact om een afspraak te maken.

Algemeen oogartsen spreekuur: bedoeld voor controle afspraken en voor het uitvoeren van ingrepen, die niet op een operatiekamer hoeven plaats te vinden. Ook vinden hier CBR keuringen plaats.

Supervisie spreekuur: de oogarts ondersteunt en houdt supervisie over (de spreekuren van) de optometristen. Verder komen spoedafspraken op dit spreekuur terecht. Het kan zijn dat een optometrist met een oogarts moet overleggen tijdens uw onderzoek of dat de oogarts even weg moet voor overleg. Wij beseffen dat dit soms hinderlijk kan zijn, maar door deze manier van werken zijn de toegangstijden kort. We kunnen de onderzoeken uitgebreider uitvoeren en vaak direct afronden. Zo zijn er daarna geen extra afspraken meer nodig.

Laser spreekuur: de oogarts kan met behulp van twee soorten lasers verschillende afwijkingen in het oog behandelen. Dit zijn andere laserbehandelingen dan de refractiebehandelingen.  Let op: voor deze laserbehandelingen krijgt u meestal oogdruppels toegediend, waardoor u de eerste twee uren wazig kunt zien. Houd er rekening mee dat u hierna vaak niet zelf kunt autorijden.

Echografie spreekuur: soms lukt het niet om ‘achter’ de pupil te kijken. De oogarts maakt dan een echo, zodat het glasvocht, de retina, de harde oogrok en zelfs delen van de inhoud van de oogkas zichtbaar worden.

Fluorescentie angiografie (FAG) spreekuur: bij FAG onderzoek geeft de oogarts een injectie met kleurstof via de arm in de bloedvaten, zodat de medisch fotograaf daarna foto’s van het netvlies kan maken. Hierdoor kunnen er afwijkingen worden ontdekt die, zo mogelijk, bij een later bezoek kunnen worden behandeld. Voor dit onderzoek krijgt u oogdruppels toegediend waardoor u de eerste twee uren wazig kunt zien. Houd er rekening mee dat u hierna niet zelf kunt autorijden.

Botox spreekuur: bij bepaalde neurologische aandoeningen, die ‘spasmen’ van de aangezichtsspieren veroorzaken, kan behandeling met B toxine (Botox) veel verbetering geven.

Avastin- en Lucentis spreekuur: Avastin en Lucentis zijn geneesmiddelen voor patiënten met o.a. de ‘natte’ vorm van Macula Degeneratie (MD) waarbij nieuwe bloedvaatjes en/of vaatlekkage in het oog ontstaan. Hierdoor kan het gezichtsvermogen ernstige schade lijden. Vroeger bestond er geen goede therapie voor deze vorm van Macula Degeneratie. De behandelingen  met Avastin en Lucentis worden uitgevoerd door middel van een injectie in het oog. Bij het vooronderzoek wordt u uitgebreid voorgelicht door de oogarts en kunt u al uw vragen stellen over deze behandeling. U krijgt uitgebreide schriftelijke informatie mee. Vóór de behandeling vragen wij u om een toestemmingsformulier te tekenen.