Nederland Oogletselvrij! Dat is dit jaar de slogan én het doel van de landelijke Vuurwerkbrillen actie. Een actie die ook in Alkmaar voet aan de grond krijgt, mede door de oogartsen werkzaam bij Correct Vision en de Poli Oogheelkunde van het Medisch Centrum Alkmaar. Zij zijn sponsor van de vuurwerkbrillen geworden voor OBS De Kennemerpoort in Alkmaar. In totaal zijn er 707 vuurwerkbrillen afgeleverd bij de schoolkinderen om oogletsel te voorkomen tijdens het afsteken van vuurwerk of het kijken naar vuurwerk.

Naast de vuurwerkbrillen ontvangt OBS De Kennemerpoort tevens een educatief lesprogramma en een digitale nieuwsbrief over de vuurwerkbrillen actie voor zowel de ouder als het kind. Sinds 2007 wordt er landelijk flink aan de weg getimmerd om aandacht te vragen voor oogletsel veroorzaakt door vuurwerk. Jaarlijks laait de discussie over het afschaffen van vuurwerk dan ook weer op.

Woensdag 18 december j.l. heeft de EO middels het programma 3Onderzoekt hier een aangrijpend half uur televisie aan besteed. Het gesprek van presentator Klaas van Kruistum met een oogarts en een slachtoffer zet aan het denken. De cijfers die 3Onderzoekt afgeeft ook:

Afgelopen jaarwisseling liepen meer dan 800 Nederlanders letsel op door vuurwerk. Maar liefst 146 mensen raakte zo zwaar gewond dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, 23 mensen raakten blind aan 1 oog. Het zijn schokkende cijfers.

Vuurwerkbrillen

Met de vuurwerkbril op  zijn de ogen volledig beschermd tegen vuurwerk en dat is pure noodzaak. De Vuurwerkbril FireGoogs is een Veiligheidsbril die voldoet aan de volgende Veiligheidseisen: de Europese Richtlijn voor Persoonlijke Beschermings-middelen nummer 89/686/EEG en is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de Europese Technische Prestatienorm EN166 norm.

Wilt u ook een vuurwerkbril voor uw kinderen of voor uzelf? Er zijn nog een aantal vuurwerkbrillen te koop (€ 4,00 per stuk) bij Correct Vision in het Medisch Centrum Alkmaar.